Telekomunikační služby

Výstavba zemních sdělovacích sítí

 • Naše firma má dlouholeté zkušenosti v oblasti výstavby investičních akcí formou na klíč.
 • Od 28.2.1994 máme povolen vstup do JTS ( jednotné telekomunikační sítě ).
 • Do konce roku 2002 jsme zrealizovali více než 750 km místních kabelových tras a sítí.

Pro zákazníky z oblasti privátních sítí zajišťujeme poradenskou a předprojektovou činnost se zaměřením na optimalizaci jejich potřeb.

Komplexní služby zahrnují:

 

 • předprojektovou a projektovou přípravu
 • vypracování projektové dokumentace pro realizaci
 • vyřízení výkopových povolení, územního řízení
 • projednání s organizacemi a vlastníky pozemků dotčených výstavbou
 • zajištění výkopů, protlaků, říčních a mostních přechodů
 • pokládku a montáž metalických kabelových sítí pro datové a telefonní sítě
 • pokládku a montáž kabelových televizních rozvodů
 • definitivní úpravy zelených a asfaltových ploch
 • realizace překládek metalických kabelů
 • závěrečná měření
 • vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu
 • investorovi předkládáme vyjádření o provedených úpravách od všech majitelů dotčených pozemků

Pokládka a kalibrace HDPE trubek


Při výstavbě nových sítí a optických tras zajišťujeme pokládku HDPE chrániček pro optické kabely. Před vlastní instalací optického kabelu do HDPE trubek je nutná kontrola průchodnosti a tlakutěsnosti HDPE trubek. Místa neprůchodnosti, která mohou vzniknout při pokládce a záhozech zeminou, je nutné lokalizovat a opravit. Tato neprůchodná místa často vznikají i u dříve položených tras. Kalibraci a kontrolu průchodnosti provádíme elektronickou sondou, která se profukuje HDPE trubkou pomocí stlačeného vzduchu. Pro metodu zafukování je nutná i tlakutěsnost HDPE trubky.


Zafukování optických kabelů


Instalační metodou optických kabelů do HDPE trubek je zafukování. Při této metodě není kabel namáhán žádnou tahovou silou, pohyb kabelu je zajištěn pomocí proudícího vzduchu z kompresoru a mechanického podavače. Jedním zafukovacím přístrojem se dosahuje vzdálenosti 1000 – 3000 m. Nabízíme efektivní využití stávajících HDPE trubek, v kterých je již instalován optický kabel. Instalujeme druhý optický kabel do trubky, která je již obsazena prvním kabelem.


Vyhledávání poruch na metalických kabelech a jejich opravy

 •  
 • Zaměřování poruch na kabelech: K zaměřování těchto poruch používá naše firma impulsní reflektometry od firmy RISER-BOND. Impulsní reflektometry jsou používány k lokalizaci poruch na všech typech symetrických kabelů. Lze je použít pro vyhledání nejrůznějších druhů poruch, jako jsou: mezižilové zkraty, přerušené kabely a žíly, poruchy pláště, rozštěpení, poškození způsobená vodou a množství dalších stavů kabelu. Kromě toho mohou být reflektometry použity jako digitální měřidlo pro změření délky již instalovaného kabelu.
 • Vyhledávání plášťových poruch na kabelech: K vyhledávání plášťových poruch na kabelech používáme lokátory firmy Radiodetection. Tyto lokátory dokážou vyhledávat i velmi malé poruchy na kabelech. Není třeba žádného propalování ani rázového generátoru. Použitý vysílač HCTx-2 zajistí optimální signál pro vyhledání plášťových poruch se svodem až do 2M ohmu.
 • Trasování a vytýčení kabelů: Nabízíme lokalizaci a trasování kabelu. Lokační sada se stává z přijímače (lokátoru) a vysílače. Vysílačem se aplikuje signál na hledaném kabelu a přijímačem se tento signál lokalizuje.
 • Opravy metalických kabelů: Po zaměření kabelové poruchy Vám nabízíme její okamžité odstranění. K opravám kabelů používáme moderních materiálů od renomovaných výrobců. Po zaměření okamžitě provedeme výkopové práce, opravu poruchy a definitivní úpravu dotčených ploch. Tímto Vám zajistíme okamžitou obnovu provozu na dotčeném vedení.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.