Telekomunikační služby

Datové sítě

Tato oblast pokrývá služby související s návrhy a implementací multimediálních komunikačních systémů. Jedná se o sítě LAN, MAN, WAN a jejich komponenty. Prudký rozvoj v oblasti lokálních počítačových sítí ( LAN ) a požadavek komplexnosti způsobil poptávku po vysoce výkonných kabelážních systémech, které umožní připojení PC/terminálů k aktivním prvkům. Ve spolupráci s našimi partnery Vám zaručujeme použití produktů s nejvyšší kvalitou, jejich spolehlivost, síťovou bezpečnost a interoperabilitu zaloenou na mezinárodních standardech.

Lokální počítačové sítě ( LAN )

Lokální počítačová síť (LAN) je dnes již prakticky nezbytnou součástí komunikační infrastruktury každé společnosti. Zabezpečuje dostupnost softwarových aplikací a dat každému uživateli výpočetní techniky. Jádrem komunikačního prostředí jsou specializované aktivní prvky. Kvalitu komunikace ovlivňuje především vhodná volba těchto prvků a návrh logické topologie sítě. Jsme připraveni Vám pomoci při jakýchkoliv potřebách v pblasti počítačových sítí.

 

Zajistíme

 

  • konzultaci a návrh počítačových sítí

  • kompletní vypracování projektové dokumentace s návrhem optimálního řešení

  • výstavbu rozvodů počítačových sítí

  • dodávku a instalaci všech potřebných aktivních prvků ( síťové karty, rozvaděče, přepojovače, směrovače, atd. )

  • konfigurace a odzkoušení v aplikaci u zákazníka

  • záruční a pozáruční servis

 

Vytváření metropolitních sítí ( MAN) a rozlehlých sítí ( WAN )

Vzhledem k významu firemních informačních systémů a elektronické komunikaci vůbec, rostou nároky na vzájemné propojení všech poboček společnosti. Toto propojení řeší právě sítě typu VPN ( Virtual Private Networks ), WAN a MAN. Jejich úkolem je poskytnout spolehlivé a bezpečné přenosové prostředí pro provoz firemních informačních systémů a dalších aplikací. V rámci projektů na budoucí síťové infrastruktury VPN, WAN i MAN nabízíme ve spolupráci s našimi partnery řešení umožňující datovou komunikaci včetně přenosu multimediálních aplikací jako je rozhlas a obraz. Je využívána technologie renomovaných výrobců aktivních prvků. Pro zajištění zabezpečené komunikace mezi počítačovými sítěmi se používá VPN Networking. Konkrétně je VPN používána mezi sítěmi velkých firem a geograficky vzdálených, které potřebují zabezpečit chráněnou komunikaci mezi sebou i svými partnery. VPN zahrnuje šifrofání provozu, přísné ověřování oprávnění ke komunikaci a v neposlední řadě sleduje správnost dat.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.