Telekomunikační služby

Analogové


Analogové telefonní ústředny pro malé kanceláře a rodinné domy

ODYSEUS 1/4


Vlastnosti


ODYSEUS je analogová pobočková telefonní ústředna pro připojení 1 státní linky a 4 poboček s možností automatického rozpoznání FAXu a modemu a řadou užitečných služeb.
Ústředna je v plastové krabičce s externím síťovým adaptérem. Připojení státní linky a poboček je provedeno US konektory RJ 11.

Funkce

Jedna státní linka a čtyři pobočky s impulsní nebo tónovou volbou (možno libovolně kombinovat)

 • •Při výpadku sítě zůstává funkce první pobočky pro vnější spojení zachována
 • •Ústředna má 1 spojnici. Pokud je vybudováno vnitřní spojení lze sestavit ještě spojení se státní linkou. Pokud je vybudováno spojení se státní linkou nelze volat mezi pobočkami
 • • Možnost odposlechu vnitřních nebo vnějších hovorů na jiné pobočce je vyloučena
 • • Rozlišené vyzvánění pro vnitřní a vnější spojení a volání od vrátného UDV • Vyzvánění od státní linky je možné opozdit
 • • Přepojení vnějšího hovoru s vyčkáním na vnitřní spojení
 • • Přepojení vnějšího hovoru s časovým dohledem
 • • Zpětný dotaz – během vnějšího hovoru je možný dotaz u jiné pobočky, aniž je původní spojení přerušeno
 • • Možnost zakázání přístupu pobočky na státní linku
 • • Možnost přímého přístupu pobočky na státní linku
 • • Rezervace státní linky při obsazení
 • • Zakázaná čísla – možnost zakázat až 10 telefonních čísel nebo směrů
 • • Neomezené volání pomocí hesla • Individuální nastavení parametrů pro jednotlivé pobočky
 • • Zálohování nastavených parametrů ústředny v paměti EEPROM
 • • Při vnějším spojení prochází volba * a # do státní linky
 • • Povel Flash 100 až 600ms (nastavitelné)
 • • Ústředna přenáší službu CLIP na pobočku (číslo volajícího)
 • • Přenosová rychlost modemového spojení není ústřednou nijak omezena
 • • Zabudovaná účinná ochrana proti přepětí v telekomunikační síti
 • ALPHATEL CC LINE 2/4


Malá pobočková telefonní ústředna vhodná pro malé firmy a rodinné domy. Přiděluje 1 státní linku (CC LINE 1a4), nebo 2 státní linky (CC LINE 2a4) až na 4 pobočky. Jako pátou pobočku je možno připojit dveřní tablo.


Základní parametry ústředny


Státní linky počet 2
volba impulzní nebo tónová DTMF
kontrola 2. státní linky (detekce "OFF HOOK")
Pobočky
# počet 4
# volba impulzní a tónová DTMF
# symetrické napájení
# možnost přímého přístupu na státní
# zpožděné vyzvánění ve 2. skupině (ze státní)
Omezení poboček
# výběr státních linek pro odchozí hovory
# podle druhu hovoru (meziměst., mezistát...)
# zákaz/povolení volání 6-ti čísel (0609...)
Služby
Komunikuji
# rozlišené vyzvánění státní, vnitřní, vrátný, budík atd.
Mám spojení...
# přepojení hovoru s dotazem
# přepojení hovoru bez čekání na vnitřní spojení
# zpětný dotaz (konzultace u jiné pobočky)
# odložení hovoru (hold)
# volaná státní je obsazena
# zpětné vyzvonění po uvolnění linky
Vyzvání jiná pobočka - převzetí vyzvánění u jiné pobočky
Jelikož je ústředna CC LINE vybavena zástrčkou RJ 11/12 může být připojena přímo účastníkem telefonní stanice, který vyplní po instalaci ohlašovací list (přiložený u ústředny) a odešle jej do 14-ti dnů provozovateli JTS.
Základní parametry
# Rozměry 200 x 112 x 70 mm
# Hmotnost max. 1.5kg
# Poloha svislá
# Napájení ~220V / 50Hz ± 10%
# Příkon max. 16 VA
TINA 106/ TINA 206
# Pobočková ústředna s provolbou DISA, automatickým přepínačem faxu a modemu, se zabudovaným přijímačem tarifních impulsů a možností přidělit volací kredity. Obsahuje účinnou vícestupňovou ochranu proti přepětí na linkách a pobočkách. Hlavní vlastnosti
Od verze 5.0 podporuje TINA nové schéma kategorizace místní/meziměstský hovor.• Tónová provolba DISA, cílená k jednotlivým pobočkám nebo ke skupinám poboček, s možností volně namluvené úvodní zprávy (pouze s řečovým modulem).• Jednoduchá pseudotarifikace pro místní, meziměstské a mezinárodní hovory.• Konference veřejné linky se dvěma pobočkami.• Možnost akusticky kontrolovat libovolný prostor (např. dětský pokoj) pomocí vyvěšeného telefonu na pobočce, místně v rámci ústředny nebo externě. Externí odposlech je chráněn přístupovým kódem.• Automatické rozpoznání a spojení přicházejících faxů a modemů na libovolnou pobočku (programovatelná), aniž zvoní ostatní pobočky.• Možnost provozu ústředny v pobočkovém nebo uživatelském režimu s ohledem na přístup k veřejné telefonní síti, kategorizaci a tarifikaci.•
Kategorizace: Trvalé zamezení místních, meziměstských, mezistátních hovorů v závislosti na režimu DEN / NOC. Navíc zákaz spojení začínajících jednou ze dvou (od verze 5.0 pouze jedna) volně programovatelných až čtyřmístných předvoleb.• Kategorizace je libovolně nastavitelná pro jednotlivé pobočky (pobočkový provoz) nebo uživatele (uživatelský provoz - omezení "putují" s uživatelem bez ohledu na to, z jaké pobočky právě telefonuje!). Nouzová volání (15X) jsou možná vždy ze všech poboček bez ohledu na provozní režim a kategorizaci.• Kredit: Možnost zadání počtu volných tarifikačních impulsů (nebo pseudoimpulsů) a jejich odpočítávání pro pobočku (pobočkový provoz) nebo uživatele (uživatelský provoz - odpočítávání "putuje" s uživatelem). Po vyčerpání volných impulsů je přístup k veřejné telefonní síti blokován, a to pro pobočku nebo uživatele (podle nastaveného provozního režimu). Nouzová volání jsou nadále možná. Optání stavu počítadel přes řečový výstup (pouze s řečovým modulem).• Počítadla tarifikačních impulsů pro linky, pobočky, uživatele. Možnost optání stavu počítadel přes řečový výstup (pouze s řečovým modulem).• Konverze tónové volby na impulsní.• Dálkový reset (uvedení do původního stavu) a dálkové programování možné, pouze se souhlasem a součinností majitele.• Zabudovaná účinná symetrická ochrana s dvojitou bleskojistkou a rychlými polovodičovými prvky proti přepětí v telekomunikační síti.•
# Dlaší vlastnosti
Jedna (TINA 106) nebo dvě (TINA 206) veřejné telefonní linky.• Šest poboček s impulsní nebo tónovou volbou (možno libovolně kombinovat).• Při výpadku sítě zůstává funkce pobočky číslo 21 pro vnější spojení zachována.• Je možné vést dva (TINA 206) případně jeden (TINA 106) vnější a dva vnitřní hovory současně.• Vnitřní spojení mezi pobočkami jsou samozřejmě bez poplatků.• Možnost odposlechu vnitřních nebo vnějších hovorů na jiné pobočce je vyloučena.• Různá vyzvánění pro vnitřní a vnější spojení.• Přepojení vnějšího spojení na libovolnou pobočku s vyčkáním vnitřního spojení, cílené, skupinové všeobecné nebo skupinové zvláštní.• Přepojení vnějšího spojení na libovolnou pobočku bez vyčkání vnitřního spojení, cílené, skupinové všeobecné nebo skupinové zvláštní.• Zpětný dotaz - během vnějšího hovoru je možný dotaz u jiné pobočky, aniž je původní spojení přerušeno.• Skupinové volání všeobecné (zvoní všechny volné telefonní pobočky) nebo cílené (zvoní pouze určité, předem programované pobočky).• Přesměrování hovorů vedených přes DISA provolbu.• Nastavení přístupu poboček k veřejným linkám v závislosti na denním režimu.• Možnost přímého přístupu ke státní lince, lze programovat pro jednotlivé pobočky.• Možnost převzetí hovorů ze státní linky i na pobočkách, které momentálně nevyzvání.• Možnost převzetí stávajícího spojení, které vyzvednul záznamník. Při zapnutém automatickém rozlišení faxu / modemu totéž u kombinovaných zařízení, jako např. fax-záznamník-telefon nebo fax-modem-záznamník-telefon!• Možnost přepínání provozu DEN / NOC (s ohledem na připojení vnějšího vyzvánění k pobočkám).• Music on hold (hudba v pozadí) při předávání hovorů nebo při zpětném dotazu (možno programováním odpojit).• Programovatelné propojení vnějších vyzvánění na jednotlivé pobočky.• Programovatelné zpoždění vnějšího vyzvánění (0 až 9 intervalů vyzvánění). na jednotlivé pobočky (od verze 5.0 lze programovat zpoždění v závislosti na vstupní lince). Tuto fukci je možno využít jako pasivní výhybku pro fax či modem.• Funkce "nerušit" - dočasné omezení vyzvánění. Vnější, případně všechny hovory nejsou na dané pobočce signalizovány.• Zaklepání - signalizace přicházejícího vnějšího spojení do vnitřního hovoru (programovatelné pro jednotlivé pobočky).• Flash do veřejné linky pro přístup ke službám veřejné ústředny.• Upozornění na zájem o státní linku. Je možno pomocí tónu upozornit uživatele, kteří hovoří ve vnějším spojení, na zájem o státní linku.• Zpětné vyzvonění. Při neúspěšném pokusu o vnější spojení z důvodu obsazené státní linky je možno provést rezervaci. Po uvolnění státní linky krátce zazvoní telefon, na němž byla tato rezervace provedena.• Poznámka: Některé nové funkce jsou implementovány až od software verze 3.0•
# Volitelné příslušenství
Elektronický vrátný (tablo) s automatickým řízením hlasitosti a se dvěma zvonkovými tlačítky, která cíleně zvoní jednotlivě k libovolné pobočce nebo skupině poboček (lze jednoduše dálkově programovat pomocí telefonu).• Řečový modul MS 206, u kterého si uživatel sám namluví čísla nula až devět, slova "počítadlo", "kredit", "linka", "pobočka", "uživatel". Pomocí těchto slov, která jsou uložena v paměti modulu, pak ústředna oznamuje do telefonního sluchátka stav tarifikačních počítadel a kreditů. Dále je možno namluvit hlášení k veřejné lince, napřiklad "Firma Novák Vám přeje slunný den, volte prosím provolbu, pošlete fax nebo vyčkejte spojení !", které uslyší každý volající, pokud je zapnuto automatické vyzvednutí linky (aktivní provolba DISA a výhybka faxu a modemu).• Modul se zálohovanou pamětí ke sledování provozu MEH 206. Modul sleduje a ukládá do paměti informace o provozu ústředny (včetně reálného času, na modulu jsou hodiny s kalendářem řízené krystalem). Modul generuje takzvané zkrácené volby (na telefonu se volí například 71 a modul vyšle automaticky číslo účastníka z paměti) a zajišťuje rovněž automatické přepínání režimu DEN / NOC. Pomocí MEH 206 a příslušného software je rovněž možné ústřednu velmi přehledně programovat a její nastavení vyčtením nastavených parametrů kontrolovat. Modul je vybaven galvanicky odděleným sériovým rozhraním k PC. Součástí dodávky je komfortní software pro MS Windows (95, 98, Me, NT, 2000) pro vyhodnocení dat a dálkové programování a ovládání ústředny a další rozšíření jejích schopností.•
Technická data
# Tóny 425Hz
# Signalizační napětí cca. 50V / 50 Hz
# Rozeznání signaizace 18Hz..60Hz / 15V..100V
# Impulsní nebo tónová volba
# Napájení poboček cca. 24V / 25 mA
# Dosah cca. 200 m při 0,4 mm, cca. 300 m bei 0,6 mm
# Skříňka z umělé hmoty pro jednoduchou montážplota okolí 0 .. 40 °C, bez kondenzace vlhkosti
# Rozměry 200 x 140 x 45 mm.
# Externí síťový zdroj
# Síťové napájení 230V / 50Hz, 4,5VA

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.